06.10.2019
Indkaldelse til ordinær generalforsamling

I.F. Kildemarken Gymnastik og Trampolin

Torsdag den 31. oktober 2019 kl. 19:00 i borgerstuen på Ellebækskolen, afd. Kildemark.

Dagsordenen:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Godkendelse af dagsordenen.
4. Bestyrelsens beretning til orientering.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
6. Fremlæggelse af bestyrelsens fremtidsberetning.
7. Indkomne forslag
8. Valg af:
     a) Bestyrelse jf. § 9 stk. 2,3 og 4.
     b) To bestyrelsessuppleanter for et år
     c) En revisor samt en revisorsuppleant for et år.
9. Eventuelt.

Der er kaffe, te, kage og vand til de fremmødte.

Indkomne forslag skal sendes senest den 16. oktober 2019 til Formand Annika Jensen på mail: ifkgymnastik@gmail.com.
Velkommen til sæsonen 2019/2020
 
IFK gymnastik og trampolin byder velkommen til sæson 2019/20, som byder på masser af gymnastik og trampolin samt motion for voksne.
 
Vi starter op i uge 35 og alle hold træner på Ellebækskolen, afdeling Kildemark - med mindre andet er anført under holdomtalen. Du kan finde vores holdbeskrivelser under fanen hold eller kigge i vores folder her.
 
Der vil være forskellige arrangementer i løbet af sæsonen. Vi deltager i Foreningernes Dag den 7. september 2019.
 
Der vil være generalforsamling i efteråret, hvor vi håber at se nye kræfter i bestyrelsen. Vi afslutter sæsonen i april, hvor vores årlige opvisning foregår lørdag den 4. april 2020.
 
I løbet af sæsonen vil der være ekstra hygge på de forskellige hold, f. eks. julehygge. Vi håber, at I alle vil bakke op om de forskellige arrangementer.

I kan følge med på www.ifkgymnastikogtrampolin.dk eller på Facebook, hvor der løbende vil være opdateringer. I er også altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål. Vi glæder os til at se jer.
 
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 53 25 92 15 eller på mail.